Profiel

Mijn naam is Dave de Paauw.

Sinds 2010 werk ik als Professional Organizer. In die hoedanigheid begeleid en adviseer ik mensen die het moeilijk vinden hun leven en leefomgeving naar eigen inzicht te structureren en in te richten. Daarnaast help ik mensen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben om onverwachte gebeurtenissen het hoofd te bieden.

Mijn werk geeft ontzettend veel voldoening omdat ik een belangrijke bijdrage lever aan het welzijn van mijn cliënten. Soms is daar niet eens zo veel voor nodig en gaat het om kleine zaken die een groot verschil maken. 

 

In mijn werk voel ik me prettig bij een goede voorbereiding en gestructureerde werkplannen. Niet omdat dat de beste manier is maar omdat het bij mij past. En dankzij die geordende manier van werken kan ik mensen begeleiden die daar zelf moeite mee hebben of er de tijd niet voor kunnen vrijmaken.

Ik vind het leuk en nuttig om stimulerende en activerende brieven en e-mails te schrijven. Het geschreven woord is minder vluchtig dan een gesprek en kan altijd worden terug gelezen. Indien gewenst schrijf ik voor familieleden en mantelzorgers heldere verslagen van de  gemaakte vorderingen.

Als Professional Organizer ben ik goed bekend met diverse methoden en routines die passen bij de aard en gewenste levenswijze van mijn cliënten. Het aanbrengen van structuur gaat me goed af. Net als plannen en organiseren.

Ik bekijk en benader iedere situatie van de positieve kant. Dat sommige karaktereigenschappen uzelf of uw omgeving in meer of mindere mate last kunnen bezorgen doet in de meeste gevallen niets af aan de goede bedoelingen die aan dat gedrag en gewoonten ten grondslag liggen. Maar hoe goed die bedoelingen ook zijn; als u strandt zonder uw doel bereikt te hebben is het misschien tijd een andere weg in te slaan.

Ik werk nu zo'n 10 jaar als allround Professional Organizer en heb me laatste 2 jaar gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met een lichte vorm van dementie. Deze specifieke groep is gebaat bij een gestructureerde omgeving en het creëren daarvan is mijn werkterrein. Terwijl collega's uit de gezondheidszorg het medische deel voor hun rekening nemen verzorg ik het praktische deel.

Mensen met wie ik heb samengewerkt zeggen over mij dat ik een geduldige, plezierige, respectvolle  gesprekspartner ben. Ze vinden mij creatief in probleemoplossing, assertief zonder opdringerig te zijn en empathisch.